Условия за работа

Условия за работа

Задължение на работодателя да предостави на работника писмено уведомление за условията на работаКакви са минималните данни, които трябва да бъдат включени в писменото уведомлениеЕдностранно нарушаване на условията на труд: Работодателят НЕ МОЖЕ едностранно да променя договорените условия на труд (работно време, заплата, работно място) на работникаИзпитателен срок

Едностранно нарушаване на условията на труд: Работодателят НЕ МОЖЕ едностранно да променя договорените условия на труд (работно време, заплата, работно място) на работника

обратно

Ако работодателят едностранно промени основните условия на труд на работника и те са по-неблагоприятни, като например съществено промени мястото на работа, работното време или заплатата на работника без неговото съгласие, тогава работникът има право да подаде по процедурата за разрешаване на трудови спорове жалба за това обстоятелство до Инспекцията по труда. Той може също така да се обърне към съда, с аргумент за принуда за напускане и да претендира за обезщетение.

Освен това отчисленията/намаленията на заплащането, които не са извършени с писменото съгласие на работника (освен ако намаленията не са резултат от колективно трудово споразумение или друго споразумение с представителите на работниците), могат да бъдат изискани след подаване на жалба, с извършване на наказателно преследване от Отдела за инспекция на трудовите правоотношения, съобразно определението за неизплащане на начислени трудови възнаграждения.

Skip to content