Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης ΕργασίαςΔημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας ως:

-Εργαζόμενοι

-Εργοδότες/Επιχειρήσεις

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης της Επιθεώρησης Εργασίας και πάνω δεξιά επιλέξτε:
  2. Από την αρχική οθόνη του Portal Υπηρεσιών επιλέξτε «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού» και στη συνέχεια «Εταιρεία/Υπάλληλος».
  3. Εισάγετε τους κωδικούς σας στο TAXISΝΕΤ στη σελίδα που εμφανίζεται.

4. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Εξουσιοδότηση».

5. Αν επιλέξετε ‘Επιχείρηση’ θα μεταβείτε στο βήμα 6, αν επιλέξετε ‘εργαζόμενος’ θα μεταβείτε στο βήμα 7.

Αν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ είστε Νομικό Πρόσωπο, μεταβαίνετε απευθείας στο βήμα 6. Αλλιώς, στην οθόνη που θα εμφανιστεί παρακάτω, επιλέξτε αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως εργαζόμενος ή ως επιχείρηση.

6.  Συμπληρώστε τα στοιχεία του ΙΚΑ (εάν είστε Νομικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση).

7. Συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου σας στην επόμενη οθόνη και επιλέξτε «Δημιουργία Λογαριασμού» (είστε εργαζόμενος).

Μετάβαση στο περιεχόμενο