Ασφάλεια και Υγεία

Ασφάλεια και Υγεία

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης ΕργασίαςΔημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα ΔικαιώματαΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο ΜητρώοΑίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο ΜητρώοΔήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕΑναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΚαταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού ΑσφαλείαςΑλλαγή Προγράμματος Τεχνικού ΑσφαλείαςΠαραίτηση Τεχνικού ΑσφαλείαςΑπόλυση / Παύση του Τεχνικού ΑσφαλείαςΥποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών ΕργασιώνΥποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με ΑμίαντοΥποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και ΥγείαςΑνάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού

Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα

Επιστροφή

Ο κάθε κύριος χρήστης ενός λογαριασμού στο Σύστημα του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει νέους χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα, οι οποίοι με τους δικούς τους κωδικούς θα μπορούν να διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Επιθεώρηση Εργασίας και τους έχει ορίσει ο κεντρικός χρήστης. Ας θεωρήσουμε στο παράδειγμά μας ότι μία επιχείρηση, εγγεγραμμένη στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας, θέλει να δημιουργήσει έναν χρήστη ο οποίος θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει την αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας για ένα υποκατάστημα της εταιρείας. Η επιχείρηση (κύριος χρήστης) εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης και εισέρχεται στο λογαριασμό του στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

 

Εν συνεχεία επιλέγει “Διαχείριση χρηστών” (ένδειξη πάνω αριστερά στην οθόνη).

 

Ακολούθως ο κύριος χρήστης επιλέγει την ένδειξη “Δημιουργία Νέου Χρήστη” (στην οθόνη εμφανίζονται όλοι οι test χρήστες που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Πατώντας το μπλε εικονίδιο κάθε χρήστη στο δεξιό μέρος της οθόνης, μπορούμε να επεξεργαστούμε τον κάθε ένα από αυτούς που έχουμε ήδη δημιουργήσει π.χ. να του δώσουμε νέα δικαιώματα ή να του αφαιρέσουμε δικαιώματα που του έχουμε δώσει).

 

Στην καρτέλα που εμφανίζεται καταχωρούμε τα στοιχεία του χρήστη που δημιουργούμε, όπως μας τα ζητάει το Σύστημα.

Εν συνεχεία επιλέγουμε το/τα υποκατάστημα/τα για τα οποία θα δώσουμε στον χρήστη δικαιώματα.

Εν συνεχεία επιλέγουμε για ποια/ες ηλεκτρονική/ες Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΣΕΠΕ θα δώσουμε στον χρήστη δικαιώματα. Στο παράδειγμά μας θα του δώσουμε δικαίωμα να κάνει αναγγελίες Τεχνικού Ασφάλειας/Ιατρού Εργασίας.

Επιλέγουμε “Δημιουργία Χρήστη” και εμφανίζεται το μήνυμα “Ο χρήστης δημιουργήθηκε με επιτυχία”. Επομένως, από το σημείο αυτό ο χρήστης που δημιουργήσαμε, μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία και για το συγκεκριμένο υποκατάστημα, όπως ακριβώς και ο κύριος χρήστης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσους νέους χρήστες επιθυμούμε και να τους αποδώσουμε δικαιώματα για όποιον συνδυασμό υποκαταστημάτων/ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιθυμούμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο