Έτη 2022 & 2023

Τα στατιστικά του προηγούμενου έτους (2022) μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Τα στατιστικά του τρέχοντος έτους (2023) μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Αύγουστος 2023

47.811 πραγματοποιηθέντες έλεγχοι

9.966 επιβληθείσες κυρώσεις

27.467.018 € συνολικό ποσό επιβληθέντων προστίμων

 

  • Αναλυτική Δραστηριότητα Επιθεώρησης Εργασίας ανά Υπηρεσία
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 
  • Ανάλυση ανά Είδος Παραβάσεων Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών 
Μετάβαση στο περιεχόμενο